Abonaments

TOTS ELS ABONAMENTS INCLOUEN:

 • AULA D’ESTUDI T.I.C.: El Racó de l’alumne dedica una petita secció al silenci i treball. La sala d’estudi és un espai creat per què l’abonat pugui estudiar, llegir, treballar amb pissarra, fer classe, practicar exposicions orals amb projector, consultar llibres o diccionaris de diferents llengües, fer ús de l’ordinador amb connexió ADSL/WIFI, etc. Un racó obert tota la tarda de dilluns a dijous per a vosaltres (15.30-21.30 h.) – Càmara de vídeo vigilància.
 • ATENCIÓ INDIVIDUAL: L’atenció individual és un servei gratuït els divendres amb cita prèvia per a tots els abonats dedicat a l’assessorament pedagògic, a la reunió amb familiars o alumnes, a l’atenció individualitzada per a alumnes amb dislèxia, TDA/H, falta de motivació i d’altres. Es considera un dret.

 

 • E.S.O.:
 1. HORES DE REFORÇ ESCOLAR E.S.O.: Aquestes sessions diàries es realitzen a l’Aula Creativa i es dediquen al treball col·lectiu o individual d’on, des de la pràctica i la interacció, s’extreu l’explicació teòrica dels continguts. Tanmateix, si la tasca encomanada pel centre escolar propi minva en quantitat, l’alumne disposa d’activitats de reforç, dictats, correcció d’exercicis i de redaccions, entre d’altres, aquí al Racó. Amb aquestes sessions es pretén reforçar les disciplines humanístiques i científiques durant tot el curs i complementar la pràctica amb sessions més exhaustives i teòriques.
 2. HORES DE TEXTOS: Aquestes sessions es realitzen per a reforçar les matèries lingüístiques, apropar-se a la literatura i la diversitat de textos, practicar la lectura oral en català, castellà o anglès, les lectures obligatòries, i la corresponent comprensió lectora, escriptura, anàlisi lingüística o comentari de text.  La selecció dels discursos contempla la prosa, la poesia, el teatre (o diàleg), el llenguatge musical i el medi audiovisual.
 3. E.S.O. – HORA CREATIVA: L’Hora Creativa és una hora dedicada a la matèria pertanyent al Currículum de l’ESO que no s’hagi treballat a l’Aula o a altres activitats més creatives, tant culturals o instructives com d’entreteniment i oci (teatre, laboratori, dibuix, expressió corporal, fotografia de viatge, experiències a l’estranger, escacs, jocs de taula, música multicultural, musicoteràpia, conversa en llengua estrangera…). El Racó de l’Alumne pretén reservar una hora dinàmica i convida a tots els joves i adults emprenedors a participar-hi amb una conferència, una exposició, un debat,  un acte musical, etc.
 4.     CLASSES PARTICULARS: Aquestes sessions van dirigides a tot tipus d’alumnat i de qualsevol edat per a treballar diferents aspectes, segons els interessos de l’alumne i les possibilitats del centre. L’assignació d’un dia i una hora per reservar la classe es farà  a través  d’un correu electrònic, per telèfon o personalment.
 • BATXILLERAT i ADULTS:                                                       
 1. REFORÇ ACADÈMIC: Ciències i Humanitats. Reforç i ampliació anuals. Preparació de la Selectivitat i Proves d’Accés a Grau Mig i Superior, Proves d’Accés a la Universitat +25 o +45, Adquisició de l’ESO… Col·laboració d’instructors especialistes en diferents matèries. Seguiment del Treball de Recerca. L’Hora Creativa.
 2. BATXILLERAT I ADULTS – HORA CREATIVA: L’Hora Creativa d’adults i alumnes de batxillerat és una hora dedicada a sessions dinàmiques, variables, on adults i joves poden compartir l’interès per una mateixa activitat (teatre, laboratori, dibuix, expressió corporal, musicoteràpia, fotografia de viatge, escacs, jocs de taula, música multicultural, experiències a l’estranger, conversa en llengua estrangera…). El Racó de l’Alumne pretén reservar una hora dinàmica i convida a tots els joves i adults emprenedors a participar-hi amb una conferència, una exposició, una conversa en una llengua extranjera,  un acte musical, etc.
 3. CLASSES PARTICULARS: Aquestes sessions van dirigides a tot tipus d’alumnat i de qualsevol edat per a treballar diferents aspectes, segons els interessos de l’alumne i les possibilitats del centre. L’assignació d’un dia i una hora per reservar la classe es farà  a través  d’un correu electrònic, per telèfon o personalment.

 

 • REFORÇ A PRIMÀRIA: Cal·ligrafia, lectura oral, comprensió i expressió escrites i orals, càlcul mental i resolució de problemes de lògica i raonament matemàtic, coneixements bàsics de totes les matèries, reflexió del món i de la convivència en ell, exercicis i correccions, preparació d’exposicions orals, deures, dibuix/pintura, motivació, jocs d’enginy i de taula… Hora Creativa.

 

 • REFORÇ A ADULTS: Preparació de les Proves d’Accés a Grau Mig i Superior, Proves d’Accés a la Universitat +25 o +45, Adquisició de l’ESO. Conversa en llengua estrangera (segons demanda), HORA CREATIVA, anglès nivell mig, informàtica, ortografia,  càlcul mental, etc.

 

 • PROGRAMACIONS D’ESTIU: PRIMÀRIA, E.S.O., BATXILLERAT I ADULTS. Preparació intensiva, recuperació de matèries, deures d’estiu, Selectivitat, etc.

 

Marta Real Escabias