La iniciativa

L’EMPRESA:

El Racó de l’Alumne pretén ser una Aula Creativa bilingüe de reforç acadèmic per a joves i adults responsable de sensibilitzar, escoltar, emocionar i instruir l’alumnat atenent a la diversitat de les seves situacions i interessos i essent competent en el desenvolupament de competències.

Una competència és la capacitat d’actuar amb eficàcia enfront una situació determinada: la convivència al món, la supervivència individual i la formació personal.

METODOLOGIA:

En El Racó de l’Alumne considerem que un no ha de deixar d’aprendre ni d’autoeducar-se mai, per tant, es pretén ser exemple dia a dia d’una contínua formació personal i professional, de la participació i interacció a l’aula, de la disciplina, del respecte, de l’optimisme i de l’humor; de l’atenció a la diversitat de l’alumnat, de l’educació en valors a través de la instrucció de continguts del currículum (i especialment dels transversals) fent ús sempre que fós necessari de les noves tecnologies (TIC-TAC, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les Tècniques d’Aprenentage Científic).

L’Aula Creativa proposa una dinàmica programació i un horari per al reforç i ampliació escolar i per a altres activitats dirigides especialment per a adults però, a més a més, dedica un petit espai per a l’estudiant, l’Aula d’Estudi T.I.C., per què aquest pugui disposar d’un racó on passar la tarda fent feina acadèmica, estudiant pels exàmens, llegint,  treballant a l’ordinador, practicant en grup amb una pissarra o projector… i essent atès pel professorat sempre que sigui possible.

OBJECTIUS:

Els principals objectius de l’Aula Creativa són la construcció personal i acadèmica de l’alumne, l’entrenament de la concentració, la intuïció, la dialèctica, la intel·ligència emocional, la creativitat, l’empatia, la metodologia d’estudi… i el seguiment dels Currículums de Primària, E.S.O. i Batxillerat del Departamanet d’Educació de Catalunya.

 

MARTA REAL ESCABIAS, Abril del 2013