Mètodes

MÈTODES I INSTRUMENTS DE FORMACIÓ

– Desenvolupament de Competències Bàsiques (C.C.B.B.).

– Transversalitat.

– Dialèctica, Disciplina, Responsabilitat, Optimisme, Humor, Motivació i Autoestima.

– Assessorament pedagògic.

– Reforç per alumnes amb P.I. (Programa Individual) per Dislèxia, TDA/H,… per alumnes d’Alta Capacitat, etc.

– Tècniques intel·lectuals (lectura, subratllat d’idees, resum, esquema, mural, ús d eles T.I.C., crativitat…)

– T.I.C.-T.A.C (ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de les Tècniques d’Aprenentatge Científic).

– Recursos Didàctics.

– Material Didàctic complementari (digital o en paper).

– Assessorament i col·laboració de professorat voluntari extern amb talent, experiència, titulació o càtedra.

– Relació contínua amb el Departament d’Educació i els Currículums de primària, E.S.O. i Batxillerat.

 

Marta Real Escabias,

Abril del 2013